İstilacı asya eşek arıları (Vespa crabro)
Deforme kanat virusu (DWV)
Sacbrood virüsü (Morator aetatulas) nedir?
Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (SKHV)
Amerikan yavru çürüklüğü (Paenibacillus larvae)
Nosema Apis ve Ceranae  (Arı hastalıkları)
Büyük mum güvesi (Galleria Mellonella)