31 Mart 2024 Pazar

Parazit Mite Sendromu (PMS)

Parazit Mite Sendromu (PMS):

Parazitik Akar Sendromu(PMS) etkeni konusunda tam bir açıklık yoktur. Ancak PMS görülmesi Varroa akarlarının varlığıyla yüksek oranda ilişkilidir. PMS, bal arısı kolonisinin bozulmasına, sonunda azalmasına ve ölmesine neden olan bir durumdur. Varroa bir kolonide yüksek popülasyon seviyelerine ulaştığında yavrular parazitik akar sendromu (PMS) olarak bilinen bir dizi hastalık belirtisi göstermeye başlar.
Koloni ölüme yaklaştığında yavruların çoğu bu semptomları gösterecektir. Parazitik Akar Sendromu (PMS), yaygın olarak gözlemlenen ancak sıklıkla yanlış teşhis edilen bir hastalıktır. PMS sıklıkla Amerikan yavru çürüklüğü (AYÇ), Avrupa yavru çürüklüğü (AvYÇ) ve torba hastalığı ile karıştırılır. Çünkü bu doğrudan yavruları hedef alan bir hastalıktır. PMS, AYÇ ve AvYÇ'den farklı olarak her yaştaki yavruları doğrudan etkiler.

Belirtiler:

Semptomlar yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir, ancak özellikle yaz ortasından sonbahara kadar daha sık görülür.
 1. Belirtiler yavrularda ve erginlerde görülebilir. Tüm semptomlar mevcut olmayabilir.Varroa akarları her zaman mevcuttur. Büyük koloniler yüksek Varroa akarı seviyeleri nedeniyle daha da kötüleşir ve sıklıkla artan saldırganlık gösterir.
 2. Yumurta ve larva yetistirme yavaşlar (Yavru yetiştirme için uygun olmayan koşullar nedeniyle).
 3. Peteklerde alacalı yavru deseni görülür, yetişkin arılarda Varroa akarları bulunur.
 4. Akarların sıklıkla kapalı yavruların üzerinde gezindiği görülebilir.Akarlar açık kuluçka hücrelerinde de bulunabilir.
 5. Yetişkin nüfus azalır (zamana bağlı)
 6. Çok sayıda Süpersedure hücreleri (yeni kraliçe yetiştirme) mevcuttur.
 7. Kovan girişinin yakınında sıklıkla sürünen veya DWV'li (Deforme kanat) virüsü bulunan arılara rastlanır.
 8. Hijyenik arılar, varroa akarının istila ettiği hücreleri ve larva/pupaları hücrelerden uzaklaştırmak için kapaklarda delikler açarlar.
 9. Hücre kapakları çökmüş, koyu ve delikli görünebilir (AYÇ'ye benzer). Ancak AYÇ'den farklı olarak yalnızca larvalar ve prepupalar etkilenir. Prepupalar genellikle hücrenin alt duvarı boyunca uzanır. Etkilenen larva ve prepupaların rengi beyaz ve sarı arasında değişir. AYÇ'den farklı olarak, PMS larva kalıntıları bir kibrit çöpüyle tamamen çıkarılabilir ve ip gibi uzama göstermez.
 10. Larvalar, Avrupa yavru çürüklüğü veya yarım ay sendromlu larvalar gibi hücrenin duvarlarında spiral şeklinde yukarıya doğru çıkabilir.
 11. Larvalar ayrıca hücre girişinin etrafında kıvrılabilir ve bazen hücre girişinin etrafında kuru bir pul görünümü alabilir.
 12. Kuluçka belirtileri AYÇ, AvYÇ ve Sacbrood'un erken evrelerine benzer.
 13. Larva kalıntıları kolay dışarı çıkarılabilir ve kırılgan değildir.
 14. PMS'li kolonilerde işçiler tarafından problemli larvalar çiğneme, çıkarma davranışına maruz kalır. Çiğnenen beyaz larvalar görülür. Larvalar hücrenin yan tarafına çökmüş görünebilir ve arka uçta bir miktar beyaz döküntü gösterebilir.Bu semptomların çoğu, Varroa akarının istila ettiği hücreleri ve larvaları/pupaları hücrelerden çıkarmaya çalışan hijyenik arılardan kaynaklanmaktadır.
 15. Yavrular hücrenin dibinde erimiş gibi görünür. Ayrıca çiğnenmiş yavruların veya vaktinden önce açılmış hücrelerin görülmesi de yaygındır; bunların her ikisi de yavruyu koloniden uzaklaştırmaya yönelik hijyenik davranışlardır.
 16. Çiğnenmiş larvalar renk değiştirip çürümeye başlayıncaya kadar koku oluşmaz.
PMS belirtileri ortaya çıktığında koloni ölüme yaklaşmıştır. Ancak Varroa tedavisi uygulandığında koloni hayatta kalabilir ve PMS belirtileri ortadan kalkabilir.

Yorum Gönder