12 Mart 2023 Pazar

Bal arılarında -Juvenil Hormon

Juvenil Hormon: 
    Böcek gençlik hormonu.Metamorfoz esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. 
Bal arılarında bakıcılık görevinden tarlacılığa geçiş, hemolenflerindeki juvenil hormon düzeyinin ve biyosentezinin artması ile yönlenmektedir. Bal arılarında sonbahar mevsiminde çevrede besin kaynaklarının azalması ile birlikte aktivite azalmakta, hemolenflerindeki juvenil hormon düzeyinin düşmesine bağlı olarak kovan içi görevlere dönme eğilimi görülmektedir. Yürütülen bir çalışmada tarlacı arıların hemolenflerinde görülen yüksek juvenil hormon düzeyinin besin arama davranışından etkilenmediği, ancak diürnal olarak modüle edildiği bildirilmiştir. Bir işçi bal arısı ortalama olarak 30-60 gün arasında yaşamaktadır. Bu süre zarfında kolonide farklı görevler üstlenmektedir. Kovan içinde hizmet görevini tamamladığı üçüncü haftadan sonra bakıcı arılar, tarlacı arı görevine yönelmektedir. Bu dönemde hemolenflerinde juvenil hormon üretiminde belirgin bir artış görülmektedir. Tarlacılık görevine geçiş zamanı, değişen kovan veya çevre koşullarına göre hızlandırılabilmekte veya geciktirilebilmektedir. Örnekle, kovanda yaşlı tarlacı işçi arıların sayısının az olması durumunda, kimi arılar bilinçli olarak hızlı gelişime uğrayarak tarlacılık faaliyetlerine erken başlayabilmektedir. Bakıcı arıların ve tarlacıların stres koşullarına verdikleri tepkiyi belirlemek için yürütülen bir çalışmada, stres altında kalan bakıcı arıların hemolenflerinde juvenil hormon düzeyinin arttığı ve buna bağlı olarak erken tarlacılık davranışı gösterdikleri bildirilmiştir.

Yorum Gönder