20 Mart 2023 Pazartesi

İtalyan arısı (Apis mellifera Ligustica)
İtalyan Arısı: 

   Avrupa arısının bir çeşididir. 
Sarı Arı veya İtalyan Sarı Arısı olarak da bilinir . Düşük agresifliği , hızlı gelişim ve hızlı petek üretimi ile birleştiğinde Apis mellifera Ligustica'yı tüm dünyada çok popüler hale getirir. 
Bununla birlikte, yön duygusu zayıftır, bu nedenle genellikle yanlış kovanlara girer. Bu durum yağmacılığa yol açar. 
Güney Alpler'den kuzey Sicilya'ya kadar İtalya'ya özgü bir yerli arı alt türüdür. Arıcıların takdirinden dolayı, Apis mellifera'nın tüm alt türleri arasında en büyük coğrafi dağılıma sahip olanıdır. 

Morfolojik Özellikleri: 

   İtalyan arısı yoğun sarı bir renge sahiptir ve ortalama boyu 12 ila 13 mm arasındadır. Apis mellifera mellifera'dan daha küçük olmasına rağmen daha uzun bir dile sahiptir (6,3 ila 6,6 mm). İtalyan arısı, nemli tropikal bölgelerde daha az başarılı olmasına rağmen, subtropikalden ılıman iklime kadar çoğu iklime uyum sağlayabildiğini göstermiştir. İtalyan arıları sıcak Akdeniz ikliminde gelişmiştir; sert Avrupa kışına ve daha kuzey enlemlerinin serin, ıslak şartlarına dayanabilirler. 
Karın kahverengi olma eğilimindedir ve çizgiler sarıdır. İtalyan arılarının renklendirmeleri arasında üç farklı renk vardır: açık kestane, sarı (altın) ve Cardovan türünde uzuvlar ve göğüs plakası siyah veya kırmızımsı kestane ile çok açık sarı. 
Gövdeleri küçüktür ve tüyleri Apis mellifera mellifera gibi bal arısının daha koyu ırklarına göre daha kısadır. Kara arılara kıyasla bağırsaklarında uzun süre dışkı tutamazlar ve sık tahliye veya temizlik uçuşları gerektirirler. 
Varroadan, akarlardan, parazitlerden ve bakteriyel hastalıklardan etkilenirler. 

 Olumlu Özellikler: 
-Mükemmel temizleme davranışı (hastalık direncinde bir faktördür). 
-Büyük koloniler oluştururlar. 
-Nispeten uysaldırlar. 
-Oğula orta derecede eğilim gösterirler. 
-Hızlı petek örerler. 
-Yaz boyunca sürekli nektar akışının ve elverişli havanın olduğu bölgelerde özeldir. 

 Olumsuz Özellikler:

-Diğer Avrupa ırklarına göre *yağma eğilimi yüksek.
-Hızlı bir yetiştirici olarak kış sonu ve bahar başında bol miktarda bal tüketir; bu nedenle besin yoksa yavaş veya geç bahar gelişimi gösterir. 
-Apis mellifera carnica veya Apis mellifera mellifera'dan daha kısa mesafelerde nektar arar ve daha zayıf nektar akışlarında verimi düşüktür. 
-Serin deniz bölgelerinde iyi performans göstermez. 
-Erken ilkbaharda nektar akışı olan bölgelerde iyi sonuç vermez. 
-Yaz aylarında nektarın düşük olduğu dönemlerde iyi performans göstermez. 
-İtalyan arısı çok uysal bir karaktere sahiptir. Koyu renklere sahip melezler daha *agresif olabilir .

Yorum Gönder